تاریخ : شنبه، 4 شهريور ماه، 1391
موضوع : دوربین سایت هواداران داماش

گزارش تصویری بازی مس کرمان - داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان - اف سی داماش دات آی آر : این دیدار در نهایت با پیروزی یک بر صفر مس کرمان خاتمه یافت .

سایت هواداران داماش گیلان

گزارش تصویری کامل را در بیشتر ببینید : 

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلانعکس ها : داماش ایرانیان


گزارش تصویری داماش مس ورزشگاه باهنر کرمان

منبع این مقاله : :سایت هواداران داماش گیلان
آدرس این مطلب : http://fcdamash.ir/506//دوربین سایت/گزارش-تصویری-بازی-مس-کرمان---داماش-گیلان/