تاریخ : سه شنبه، 19 ارديبهشت ماه، 1391
موضوع : دوربین سایت هواداران داماش

گزارش تصویری بازی نفت تهران - داماش گیلان (1)

سایت هواداران داماش گیلان - اف سی داماش دات آی آر :

سایت هواداران داماش گیلان

گزارش تصویری کامل را در بیشتر ببینید :سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

 

منبع : داماش ایرانیان


داماش گیلان نفت تهران گزارش تصویری

منبع این مقاله : :سایت هواداران داماش گیلان
آدرس این مطلب : http://fcdamash.ir/401//دوربین سایت/گزارش-تصویری-بازی-نفت-تهران---داماش-گیلان-(1)/