تاریخ : دوشنبه، 4 ارديبهشت ماه، 1391
موضوع : دوربین سایت هواداران داماش

گزارش تصویری بازی داماش گیلان - ذوب آهن (1)

سایت هواداران داماش گیلان - اف سی داماش دات آی آر :

گزارش تصویری کامل اف سی داماش را در بیشتر ببینید : 

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان

سایت هواداران داماش گیلان


گزارش تصویری داماش گزارش تصویری داماش ذوب آهن

منبع این مقاله : :سایت هواداران داماش گیلان
آدرس این مطلب : http://fcdamash.ir/388//دوربین سایت/گزارش-تصویری-بازی-داماش-گیلان---ذوب-آهن-(1)/