تاریخ : جمعه، 21 بهمن ماه، 1390
موضوع : دوربین سایت هواداران داماش

گزارش تصویری بازی راه آهن شهر ری - داماش گیلان (1)

سایت هواداران داماش گیلان - اف سی داماش دات آی آر :

http://damashsc.com/fa/images/stories/pic/1390-11/11-7/damash%20%284%29.jpg

 

گزارش تصویری کامل را در بیشتر ببینید : 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

http://damashsc.com/fa/images/stories/pic/1390-11/11-7/damash%20(10).JPG

 

http://damashsc.com/fa/images/stories/pic/1390-11/11-7/damash%20(11).JPG

 

http://damashsc.com/fa/images/stories/pic/1390-11/11-7/damash%20(12).JPG

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

http://damashsc.com/fa/images/stories/pic/1390-11/11-7/damash%20(19).JPG

 

http://damashsc.com/fa/images/stories/pic/1390-11/11-7/damash%20(20).JPG

 

http://damashsc.com/fa/images/stories/pic/1390-11/11-7/damash%20(21).JPG

 

http://damashsc.com/fa/images/stories/pic/1390-11/11-7/damash%20(22).JPG

 

http://damashsc.com/fa/images/stories/pic/1390-11/11-7/damash%20(23).JPG

 

منبع : داماش ایرانیان


گزارش تصویری بازی راه آهن شهر ری - داماش گیلان سایت هواداران داماش گیلان

منبع این مقاله : :سایت هواداران داماش گیلان
آدرس این مطلب : http://fcdamash.ir/333//دوربین سایت/گزارش-تصویری-بازی-راه-آهن-شهر-ری---داماش-گیلان-(1)/