تاریخ : پنجشنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1397
موضوع : اختصاصی سایت,دوربین سایت هواداران داماش

گزارش تصویری اختصاصی اف سی داماش از دیدار داماش گیلان - پالایش نفت آبادان

پایگاه خبری تحلیلی داماش یار: دیدار تیم‌های داماش گیلان و پالایش نفت آبادان با پیروزی پسران شهرباران خاتمه یافت.

 

گزارش تصویری کامل و اختصاصی داماش یار را در بیشتر ببینید :http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058282553334_38935_PhotoT.JPG

 

سایت هواداران داماش گیلان

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058229344534_65338_PhotoT.JPG

 

 http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058244657358_58901_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058253095099_54605_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058167197552_19151_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058199944689_63222_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058214500660_59127_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058207000391_49503_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058192913173_16617_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058236376034_67091_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058289272221_59433_PhotoT.JPG

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058303959990_87257_PhotoT.JPGhttp://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058303959990_87257_PhotoT.JPGhttp://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058296616070_16347_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058319831183_70648_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058260208903_44053_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058326550260_21443_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058311773263_36790_PhotoT.JPG

 

 

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058267708478_40486_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058274741210_19324_PhotoT.JPG

 

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058282553334_38935_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058411784905_90497_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058404372168_87982_PhotoT.JPG

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058376922465_72876_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058383954135_37768_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058369578592_52230_PhotoT.JPG

 

 

 

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058390829012_77650_PhotoT.JPG

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058397809180_68442_PhotoT.JPG

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058333894006_66112_PhotoT.JPG

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058341251231_82696_PhotoT.JPG

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058355587699_97278_PhotoT.JPG

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058348244162_53013_PhotoT.JPG

 

 

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/02/06/13970206000075636603058362547152_20321_PhotoT.JPG


گزارش تصویری دیدار داماش گزارش تصویری دیدار داماش پالایش گزارش تصویری دیدار پالایش نفت آبادان دیدار داماش پالایش

منبع این مقاله : :سایت هواداران داماش گیلان
آدرس این مطلب : http://fcdamash.ir/1930//دوربین سایت/گزارش-تصویری-اختصاصی-اف-سی-داماش-از-دیدار-داماش-گیلان---پالایش-نفت-آبادان/