تاریخ : جمعه، 27 دي ماه، 1392
موضوع : دوربین سایت هواداران داماش

گزارش تصویری اختصاصی اف سی داماش از دیدار داماش گیلان - فجر سپاسی شیراز / عضدی رشت

سایت هواداران داماش گیلان - اف سی داماش دات آی آر :

گزارش تصویری کامل و اختصاصی اف سی داماش را در بیشتر ببینید : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


داماش گیلان فجر سپاسی شیراز گزارش تصویری سایت هواداران تارنمای هواداران داماش اف سی داماش fcdamash

منبع این مقاله : :سایت هواداران داماش گیلان
آدرس این مطلب : http://fcdamash.ir/1021//دوربین سایت/گزارش-تصویری-اختصاصی-اف-سی-داماش-از-دیدار-داماش-گیلان---فجر-سپاسی-شیراز-/-عضدی-رشت/