عنوان
ابوذر رحیمی به تیم فوتبال داماش گیلان پیوست - Abouzar Rahimi joins Damash Guilan (چهارشنبه، 25 خرداد ماه، 1390)
سایت هواداران داماش گیلان (چهارشنبه، 25 خرداد ماه، 1390)